Semtli Raportör

Y. Mimar, Ar. Gör. Emirhan Kurtuluş

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1994 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2017 yılında dereceyle mezun oldu. “Kente Mümkün Bakışlar: ‘Tarihi Yarımada’ Üzerine Çizgisel Olmayan Bir Kent Anlatısı” başlıklı teziyle İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak 2020’de yüksek mimar ünvanını kazandı.

Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden lisans derecesini aldı.

İTÜ’de Mimari Tasarım Programı’nda doktora eğitimine devam etmekte ve aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Daha önce Han Tümertekin, Kerem Piker ve Emine Cansever Öğün’ün mimarlık bürolarında, Altınbaş Üniversitesi‘nin Mimarlık Bölümü’nde çalışmış, öğrenci ve profesyonel mimari proje yarışmalarında çeşitli ödüller elde etmiştir.

Mimari tasarımda kuram ve eleştiri, mimarlık ve anlatı, kentsel/mimari temsiller, mimarlık-toplum ilişkisi ve mimarlıkta bellek-tarihyazım akademik ilgi alanları arasındadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası yayın ve sunuşları bulunmaktadır.

Icon For Angle-double-up