Üyelik Oluştur

Yarışmaya ekip katılımı sağlayacak öğrencilerin dikkatine;

Yarışmaya ekip olarak katılacak öğrenciler ekip lideri seçmek zorundadır. Ekip liderleri tarafımızca iletişime geçilecek kişi olarak görülür.

Ekip liderleri ‘’Ekip’’ seçeneğini seçerek üye olduktan sonra diğer ekip üyelerini profilindeki ‘’Ekip Üyesi Ekle’’ butonundan eklemek zorundadır

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

1. Tasarımı açıklayan 2 ve 3 boyutlu görseller: (2 adet yatay A1 boyutunda sert zemin (fotoblok) üzerine basılmış pafta üzerine)

a. Planlar, Kesitler, Görünüşler (Çizim teknikleri ve uygun ölçek/ölçekler katılımcılar tarafından belirlenecektir.)

b. Perspektifler, Eskizler, Diyagramlar, Şemalar, Model görünümleri

2. Açıklama raporu:

(En fazla 500 kelime olmak üzere, 12 punto ile yazılacak, A4 boyutunda basılacaktır.)

3. Kimlik zarfı:

Projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde - el yazısı olmamak koşulu ile - “Çuhadaroğlu Alüminyum 2018 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı, kapalı ve içini göstermeyen bir zarf koyulacaktır. Kimlik zarfı içine;

a. www.ogrenciprojeyarismasi.com adresinde yer alan imzalı “Yarışma Katılım Formu” (Bireysel başvurularda başvuran öğrenci tarafından, ekip olarak katılım durumunda, ekip liderlerince ekibe dahil her katılımcı üye için imzalı, doldurulmuş olmalıdır.),

b. Üniversitenin öğrenci işleri bölümünden onaylı öğrenci belgesi,

c. TC kimlik No’lu bir kimlik belgesinin fotokopisi

Yarışmaya ön başvuru sürecinde yapılması gerekenler bölümünde belirtilen taleplerin www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden sisteme yüklenmesi gereklidir.

Giriş Yap